Akcje

    kupować lub mieć akcje - kłopoty we własnych przedsięwzięciach
    akcje palące się ciemnym dymem - poniesiesz straty materialne
    akcje palące się czerwonymi płomieniami - odniesiesz sukces zawodowy
    sprzedawać akcje - będziesz mieć lepsze układy.