Sennik Absolutorium

    poprawa stanu zdrowia fizycznego lub emocjonalnego.