Zwycięstwo

    symbolizuje wiarę we własne możliwości i poszukiwanie dodatkowej motywacji,