Znak

    stanowi pomoc, kierunek lub jakieś wytyczne,