Zgraja

    poczucie wspólnoty i przynależności do kogoś bądź czegoś,

Zobacz także:

  • Najazd
  • Wyspa
  • Arszenik