Sennik Zgraja

    poczucie wspólnoty i przynależności do kogoś bądź czegoś,

Zobacz także:

  • Globus
  • Katar
  • Dogmat