Wzrok

    pogorszenie - oznacza trudności lub błędny osąd, nie masz pewności co do własnych wyborów,