Sennik Wstyd

  Sen o wstydzie jest oznaką poczucia winy, niepewności bądź niskiej samooceny. Czasami może świadczyć również o zahamowaniach seksualnych.
  wstydzić się swojego zachowania – masz poczucie, że wciąż zawodzisz innych; ponadto sen ostrzega przed zbyt dużą łatwowiernością
  wstydzić się za swoje dzieci – odczujesz silne uczucie porażki
  wstydzić się za współpracowników – sen ostrzega przed rywalem, który działa na twoją szkodę
  wstydzić się za kogoś – mimo wszelkich starań nie będziesz w stanie wszystkim dogodzić
  palić się ze wstydu – pomimo wielu przeszkód los się odwróci na lepsze a niepewna sytuacja ustabilizuje się.