Sennik Wspólnik

    reprezentuje poczucie współpracy, przynależność oraz wspólne cele,

Zobacz także:

  • Chirurg
  • Alibi
  • Osa