Sennik Wspólnik

    reprezentuje poczucie współpracy, przynależność oraz wspólne cele,

Zobacz także:

  • Dynamit
  • Teatr
  • Autor