Sennik Wścieklizna

    oznacza niewyrażoną wrogość, która w sposób niekontrolowany może przerodzić się w przemoc,

Zobacz także:

  • Wioska
  • Zemdleć
  • Ganek