Sennik Wścieklizna

    oznacza niewyrażoną wrogość, która w sposób niekontrolowany może przerodzić się w przemoc,

Zobacz także:

  • Radio
  • Świder
  • Krawiec