Sennik Wrzątek

    symbolizuje zamieszanie, pogorszenie własnego stanu lub nasilające się negatywne emocje,

Zobacz także:

  • Rum
  • Spać
  • Magnetofon