Sennik Wrzątek

    symbolizuje zamieszanie, pogorszenie własnego stanu lub nasilające się negatywne emocje,

Zobacz także:

  • Jęczmień
  • Park
  • Legenda