Wiersz

    oznacza natchnienie i idealizm,
    może również sugerować, że należy poprawić z kimś relacje,

Zobacz także:

  • Rama
  • Kalkulator
  • Naprawa