Sennik Wiedźma

  Symbol zła i zniszczenia. Dla mężczyzn może wskazywać na negatywne doświadczenia z kobietami. W pozytywnym ujęciu wiedźma oznacza asertywność, moc i umiejętność wykorzystywania swoich życiowych doświadczeń.
  zobaczyć wiedźmę – zaczną targać tobą negatywne myśli lub zaczniesz wspominać przykre doświadczenia ze swojego życia
  rozmawiać z nią – spróbujesz skłócić pewną grupę osób
  przegonić wiedźmę – uwolnisz się od strachu przed porażką
  wiedźma rzucająca na ciebie urok – ktoś zacznie wkrótce tobą manipulować
  zabić wiedźmę – wyjdziesz zwycięsko z zajadłego sporu.