Wieczór

    oznacza koniec cyklu, starzenie się lub śmierć,
    może być również symbolem niezrealizowanych marzeń,

Zobacz także:

  • Cyrkiel
  • Kuna
  • Księga