Sennik Wieczór

    oznacza koniec cyklu, starzenie się lub śmierć,
    może być również symbolem niezrealizowanych marzeń,