Wieczór

    oznacza koniec cyklu, starzenie się lub śmierć,
    może być również symbolem niezrealizowanych marzeń,

Zobacz także:

  • Łysy
  • Iglica
  • Nuda