Sennik Wiadro

  Wiadro we śnie wskazuje na poprawę bieżącej sytuacji; wiele zależy od tego, co się w nim znajduje.
  ujrzeć – nadzieja
  napełnione brudną wodą – wiele niepowodzeń
  napełnione czystą wodą – miłość i powodzenie w życiu
  nieść pełne – profity
  puste – musisz wreszcie pogodzić się z dawną stratą
  pełne zboża – owocna praca.