Sennik Weranda

    oznacza przezwyciężenie trudności oraz dalsze perspektywy w życiu,

Zobacz także:

  • Skarb
  • Paszcza
  • Piwo