Weranda

    oznacza przezwyciężenie trudności oraz dalsze perspektywy w życiu,