Wagina

    ujrzeć czyjąś - szukasz pocieszenia u niewłaściwej osoby
    ujrzeć własną – polepszenie stosunków miłosnych.

Zobacz także:

  • Piegi
  • Śpiewać
  • Szynka