Sennik Wagina

    ujrzeć czyjąś - szukasz pocieszenia u niewłaściwej osoby
    ujrzeć własną – polepszenie stosunków miłosnych.

Zobacz także:

  • Waza
  • Sadzawka
  • Olbrzym