Sennik Ubój

    Zyski i korzyści natury materialnej.