Sennik Turysta

    widzieć turystę - sen świadczy o potrzebie niesienia pomocy innym,
    być turystą - niepewność lub brak zaufania do własnego środowiska bądź poczucie zagubienia,

Zobacz także:

  • Balkon
  • Noc
  • Odraza