Sennik Turysta

    widzieć turystę - sen świadczy o potrzebie niesienia pomocy innym,
    być turystą - niepewność lub brak zaufania do własnego środowiska bądź poczucie zagubienia,