Sennik Turban

    czujesz, że ograniczają Cię ogólnie przyjęte normy i zasady społeczne,

Zobacz także:

  • Gaduła
  • Bankomat
  • Winda