Teść

    Twoje decyzje muszą być bardziej racjonalne, musisz mieć szerszy pogląd na pewne sytuacje
    ujrzeć go – zmartwienia.

Zobacz także:

  • Byk
  • Odpoczynek
  • Malarz