Sennik Terpentyna

    sen oznacza walkę o czyjś honor,

Zobacz także:

  • Kibel
  • Otchłań
  • Termos