Sennik Tenis

    oznacza zmianę lub wyzwanie w Twoim życiu,
    sen może być również metaforą związku lub zalotów,