Szczyt

    widzieć - własne sukcesy i osiągnięcia,
    zdobyć - daleko zajdziesz w życiu,

Zobacz także:

  • Kara
  • Zespół
  • Kareta