Święty

    sen symbolizuje prawdziwą dobroć i idealistyczne podejście,
    odnosi się również do chęci pomocy bliźniemu,