Sennik Struś

    sen przedstawia problemy, z którymi nie chcesz się zmierzyć, lub których nie chcesz zaakceptować,