Struś

    sen przedstawia problemy, z którymi nie chcesz się zmierzyć, lub których nie chcesz zaakceptować,

Zobacz także:

  • Koń
  • Bibuła
  • Dolar