Sennik Stempel

  ujrzeć - zbudujesz solidne podstawy, dzięki którym twoja pozycja się wzmocni
  przybijać - rozwój w sprawach osobistych i zawodowych
  widzieć kilka stempli - zaskoczysz kogoś pozytywnie swoją spostrzegawczością i zaradnością
  ujrzeć na kartce - postęp.

Zobacz także:

 • Zasięg
 • Topielec
 • Adres