Stempel

  ujrzeć - zbudujesz solidne podstawy, dzięki którym twoja pozycja się wzmocni
  przybijać - rozwój w sprawach osobistych i zawodowych
  widzieć kilka stempli - zaskoczysz kogoś pozytywnie swoją spostrzegawczością i zaradnością
  ujrzeć na kartce - postęp.

Zobacz także:

 • Promienie
 • Hokej
 • Lampa