Sennik Stacja

  Stacja pojawiająca się we śnie symbolizuje okras przejściowy w twoim życiu, który będzie trwał dopóty, dopóki nie uporządkujesz na nowo wszystkich swoich spraw. Porastaj się zrobić sobie krótką przerwę, aby dobrze ocenić obecną sytuację oraz obrać właściwą ścieżkę w życiu i zaplanować swoje cele na przyszłość.
  ujrzeć stację – już niedługo osiągniesz planowany cel, dzięki czemu twoje życie nabierze większego sensu
  wyruszać na stację – postaraj się zachować w tajemnicy swoje plany na przyszłość, rozpowszechnianie ich bowiem może przyczynić się do twojej życiowej porażki
  nie dotrzeć na stację – brak wyjazdów przyczyni się do spadku twojej motywacji oraz pogrążenia się w osamotnieniu
  być na stacji – ktoś zachwieje twoją życiową równowagę a następnie zupełnie nieoczekiwanie stanie się twoim najbliższym przyjacielem
  Budowa stacji kolejowej jest sygnałem do podjęcia nowych inicjatyw, które mogą zaprowadzić nas daleko na sam szczyt. Tylko od nas samych będzie zależało jak długo na tym szczycie pozostaniemy.