Sennik Sport

    uprawiać - zmaganie się z trudnościami,
    przeciwne drużyny - emocjonalny konflikt pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi aspektami własnej osobowości,

Zobacz także:

  • Lekarstwo
  • Brzeg
  • Gęś