Sennik Spirytus

    sen o alkoholu świadczy o tym, że sukces jest w zasięgu Twojej ręki, alternatywnie sen może oznaczać potrzebę duchowego wzbogacenia się,
    kosztować umiarkowanie - zadowolenie i satysfakcja z podjętych decyzji, które zostały wykonane pomyślnie,
    być pod wpływem upojenia alkoholowego - symbol nieadekwatności, żalu, obaw przed zdemaskowaniem siebie,
    pić celem ucieczki od problemów - usprawiedliwienie czynów, które zostały dokonane, alternatywnie sen może przedstawiać rzeczywiste problemy z alkoholem,