Śpiewać

    śpiewać - pewna osoba oceni cię z góry
    wesoły śpiew - radosne wieści
    smutny śpiew - złe wiadomości
    śpiewać z zespole z innymi - zaofiarujesz pomoc przyjacielowi.