Sennik Sekundant

    być sekundantem - nierozwiązane problemy powrócą z podwójną siłą
    wyznaczyć kogoś na swojego sekundanta - wpadniesz w problemy finansowe, z których uda ci się wyjść dzięki najbliższym.

Zobacz także:

  • Uchwyt
  • Marzec
  • Mistrz