Sennik Satelita

    sen podkreśla istotę relacji międzyludzkich,

Zobacz także:

  • Foka
  • Sklepienie
  • Wróg