Sennik Robak świętojański

    zobaczyć – szczęście będzie ci sprzyjać
    ujrzeć w ciemnościach – jakaś skrywana tajemnica ujrzy światło dzienne.

Zobacz także:

  • Lista
  • Poczta
  • Plaga