Sennik Relief

    możliwe, że potrzebujesz więcej czasu, aby dokładniej ocenić swoje decyzje i osądy,

Zobacz także:

  • Oczernić
  • Tramwaj
  • Żart