Recepta

    Szukasz odpowiedzi na pewien dręczący cię problem.
    zobaczyć receptę - uzyskasz nieprawdziwe informacje na jakiś temat
    wypisywać receptę - nie ignoruj dobrych rad, bo twój wybór może okazać się zgubny.

Zobacz także:

  • Kochać
  • Tunel
  • Mozaika