Sennik Pudełko

    starasz się zachować i chronić pewne aspekty własnej natury,
    widzieć - ograniczenia oraz narzucone Ci restrykcje,
    otwierać - powoduje uwolnienie się od strachu,
    otwierać pudełko z niepokojem – niepewność.