Puchar

    symbolizuje miłość i dobre wychowanie, może również oznaczać odmładzanie i uzdrowienie,
    widzieć uszkodzony - oznacza poczucie bezsilności, winy i niską samoocenę,