Prześladować

    prześladować kogoś - niedokończone cele
    być prześladowanym – nie możesz wyzbyć się urazów z przeszłości.

Zobacz także:

  • Wdowa
  • Litr
  • Chlewnia