Sennik Precel

    zobaczyć, kupić - słodkie nagrody życiowe i przyjemności
    jeść - zajmiesz się złożonym problemem, który okaże się bardzo trudny do rozwiązania
    sprzedawać na ulicy - polepszenie obecnych warunków życia.