Sennik Pozew

  Pozew we śnie świadczy o potrzebie zaakceptowania czegoś, co może wydawać się początkowo mało korzystne, lecz w finalnym efekcie nie jest jeszcze oczywiste. Pozew ponadto często symbolizuje fałszywych przyjaciół, którzy rozsiewają o tobie nieprawdziwe historie.
  otrzymanie pozwu – stanowi zapowiedź rodzinnych konfliktów
  złożenie go – to znak, że za bardzo starasz się wszystko w życiu kontrolować
  doręczanie go komuś – oznacza, że powinieneś starać się kontrolować poczynania swoich przeciwników
  pozew rozwodowy – najczęściej zwiastuje problemy w związku partnerskim
  pozew zbiorowy – stanowi zapowiedź bardzo skomplikowanych przedsięwzięć, które uda się podjąć jedynie we współpracy lub w towarzystwie innych osób.