Sennik Powietrze

    czyste powietrzne - symbolizuje wolność, kreatywność, inteligencję lub natchnienie potrzebne do osiągnięcia sukcesu,
    zanieczyszczone - sen oznacza negatywne wpływy z zewnątrz i ingerencję, która zakłóca możliwość własnego rozwoju,