Sennik Posucha

    poczucie wycofania i braku emocjonalnego, co może wynikać z jakiejś straty w życiu,