Sennik Posterunek

    ujrzeć - ktoś kwestionuje twoje prawo własności do czegoś
    stać na posterunku - potrzebujesz krótkiej przerwy, musisz ocenić realnie swoją sytuację i wyznaczyć nowe cele
    posterunek jest atakowany - uda ci się pokonać swojego przeciwnika.