Sennik Poniżać

    Poniżenie we śnie świadczy o celowej złośliwości lub braku wiary we własne możliwości.
    poniżyć kogoś – zostaniesz przez kogoś zawstydzony
    być poniżonym przez kogoś – rozliczysz się wreszcie z przeszłością, która do tej pory znacznie ograniczała twój rozwój
    być świadkiem jak ktoś kogoś poniża – zrealizujesz własne plany pomimo odmiennej opinii otoczenia i ostatecznie dobrze na tym wyjdziesz.