Sennik Polewka

    ukazuje wewnętrzny głód emocjonalny; musisz rozważ także skład zupy i jej symbolikę,