Sennik Pochlebstwa

    wygłaszać komuś pochlebstwa - nie cofniesz się przed niczym, by zdobyć korzyści materialne
    oczekiwać pochlebstw - niesłusznie zostaniesz doceniony.