Sennik Pleśń

    jeść - coś w Twoim życiu zostało zignorowane lub nie jest używane od dawna,
    widzieć - transformacja lub rozwój,
    w negatywnym aspekcie sen oznacza brak kreatywności i elastyczności w myśleniu, musisz zrezygnować ze starych nawyków,