Sennik Pistolet

    sen może symbolizować strach, gniew oraz agresję; być może używasz własnej władzy, aby bronić się przed strachem i gniewem,
    używać - próbujesz skoncentrować się na jakimś celu bądź zadaniu,
    widzieć - gorący temperament,

Zobacz także:

  • Opady
  • Bum
  • Palić tytoń