Piechota

    problemy finansowe lub zmartwienie z powodów ekonomicznych,

Zobacz także:

  • Tapczan
  • Don Kichot
  • Bór