Sennik Paź

    widzieć pazia - lekkomyślność może doprowadzić cię do poważnych kłopotów
    być paziem - twój partner/partnerka wykorzysta twoją łatwowierność
    zabawiający kogoś - interesy z szemranymi ludźmi doprowadzą cię do dotkliwych strat finansowych.